Evoliucija pagal mus

Mus vienija ne tik žvejyba...

Žūklės varžybos dugnine meškere "ELEKTRĖNŲ SAV. MERO TAURĖ 2014"

Renginys jau įvyko, apie jį skaitykite čia.

Žvejai mėgėjai, sportinės žūklės profesionalai, kviečiame visus į žūklės varžybas dugnine meškere Elektrėnų savivaldybės mero taurei laimėti.

Varžybos vyks rugsėjo  27d. Elektrėnų sav., Pastrėvio seniūnija UAB "Bartžuvė" komerciniame tvenkinyje.

Varžybų organizatorius – Žvejų klubas - „Elektrėnų Tritonas“.

VARŽYBŲ DIENOTVARKĖ: 

Rugsėjo 27 d. (šeštadienį) 

  • Iki 8:00   –   atvykimas, dalyvių registracija
  • 8:00-8:30 – burtų traukimas
  • 8:40 – varžybų atidarymas
  • 9:00 – pirmas signalas - įėjimas į sektorius ir pasiruošimas varžyboms
  • 9:55 – antras signalas - pagrindinio, sunkiojo jaukinimo pradžia
  • 10:00 - trečias signalas - varžybų pradžia
  • 15:55 – ketvirtas signalas - liko 5 minutės iki varžybų pabaigos
  • 16.00 – penktas signalas – varžybų pabaiga
  • 17.00 – 17:30 – rezultatų skelbimas, apdovanojimų ceremonija, varžybų uždarymas
  • 17:30 – žuvienė, vaišės dalyviams ir rėmėjams...


REGISTRACIJA:

Vykdoma išankstinė dalyvių registracija, registruotis galima tiesiog paskambinus telefonais: +370 650 44272 (Gintautas) arba +370 685 46035 (Lina), arba elektroniniu paštu: info@elektrenutritonas.lt arba renginiai@elektrenutritonas.lt. Kadangi tvenkiniai nėra guminiai, sektorių skaičius juose taip pat ribotas, (planuojama talpinti maks. 55 dalyvius) jei nenorite būti tik žiūrovais - paskubėkite.

 

ŠIUO METU:
Jau užsiregistravo 36 dalyviai.

VARŽYBŲ NUOSTATAI IR TAISYKLĖS:

I. VARŽYBŲ TIKSLAI
1.1. Populiarinti sportinę žūklę dugnine meškere Lietuvoje, plėtoti Lietuvos ir užsienio sportinės žūklės mėgėjų bendravimą ir bendradarbiavimą, žvejybos kultūros augimą, naujų žvejų pritraukimą į sportinę žūklę.


II. VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS
2.1. Varžybas organizuoja nepelno siekiančios organizacija žvejų klubas “ELEKTRĖNŲ TRITONAS“.

2.2. Organizatorius yra atsakingi už varžybų vietos parinkimą ir paskelbimą, starto mokesčio surinkimą ir jo administravimą, varžybų dalyvių registravimą,  dienotvarkės paskelbimą, tvarkos ir saugos reikalavimų laikymosi kontrolę varžybų metu, varžybų taisyklių laikymąsi, laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų ir prizų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą.

2.3. Varžybų organizatorius vykdo teisėjų funkcijas ir nagrinėja dalyvių skundus bei apeliacijas. Organizatorius gali taikyti sankcijas MŽT (Mėgėjiškos žūklės taisyklių) arba šių nuostatų pažeidėjams.


III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
Varžybų vieta ir vandens telkinys:  Elektrėnų sav., Pastrėvio seniūnija, UAB "Bartžuvė" komerciniame tvenkinyje
Nuoroda žemėlapyje:
Varžybų laikas: 2014 m. rugsėjo 27 d. *
Varžybų trukmė: (be pasiruošimo) – 7 valandas..
*organizatoriai pasilieka teisę, dėl oro sąlygų nesant galimybių surengti laiku ir numatytoje vietoje varžybų, keisti jų vietą ir datą, apie ką informuojant dalyvius iš anksto.


IV. VARŽYBŲ DALYVIAI
4.1. Varžybose gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys ir nepilnamečiai nuo 16 m. (su savimi turintys asmens tapatybę įrodantį dokumentą), jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų ar globėjas, sumokėję starto mokestį. Varžybos asmeninės.

4.2. Išankstinė dalyvių registracija vykdoma elektroniniu paštu  renginiai@elektrenutritonas.lt arba telefonu Gintautas Kondratjevas   Tel. +370 650 44272, Lina Jackaitytė   Tel. +370 685 46035.

V. STARTO MOKESTIS
5.1. Registracinis varžybų starto mokestis - 50 Lt asmeniui.

5.2. Registruojantis asmuo nurodo savo vardą ir pavardę , klubą (jei priklauso klubui).

5.3. Visos surinktos lėšos yra naudojamos varžybų organizavimui.


VI. VARŽYBŲ TAISYKLĖS
6.1 Varžybų dalyviai: sportininkai, treneriai, teisėjai privalo laikytis MŽT ir šių nuostatų reikalavimų.

6.2  Kiekvienam varžybų dalyviui pasiruošimui skiriama 40 min. Dalyvis, atvykęs į varžybų zoną, pasideda savo gaudymo įrangą prie burtų keliu ištraukto sektoriaus ribos, bet į sektorių neįeina. Ši taisyklė taip pat galioja ir asmenims, lydintiems sportininką ir padedantiems gabenti savo įrangą. Vykdant tolesnius paruošiamuosius darbus gaudymo zonoje sportininkas negali gauti pagalbos iš šalies. Po signalo „jaukų ir masalų tikrinimas“ sportininkui draudžiama perduoti jaukus, masalus ar įrangą, išskyrus sulaužytas fiderio koto dalis. Perdavimas vyksta tik su teisėjo leidimu. Jaukus ir masalus sportininkams galima perduoti pasiruošimo metu į zoną tik su teisėjo leidimu ir kontrole. Po jaukų ir masalų patikrinimo, bet koks jaukų ir masalų perdavimas sportininkui draudžiamas. Iki signalo „įėjimas į sektorių” prie sektoriaus ribos galima ruošti jaukus ir masalus ir sportininkams ir tretiems asmenims. Įėjus į sektorių, iki jaukų ir masalų patikrinimo, jaukus ruošti gali sportininkas sektoriaus viduje, o tretieji asmenys – už sektoriaus ribų.

6.3 Jei jaukų ir masalų kontrolė nebuvo atlikta, sportininkas neturi teisės gaudyti žuvį.

6.4. Jei sportininkas naudoja sietą trumpesnį nei 3metrai, jis gauna ispejimą.

6.5 Sieto ir meškerės ilgio, jaukų ir priedų kontrolė yra vykdoma po jaukų ir masalų patikrinimo iki signalo „šėrimo pradžia“ ir po signalo „varžybų pabaiga“. Burtų keliu yra parenkami sportininkai patikrinimui iš kiekvienos zonos.

6.6 Tikrinamo jauko kiekis (tikrinamas paruoštas, sudrėkintas ir persijotas, jaukas) skaičiuojamas kartu su gruntais, priedais (kukurūzai, kanapės, aktyvatoriai, aromatizatoriai ir k.t.) ir neturi viršyti 12 litrų. Papildomus gruntus, priedus draudžiama laikyti sektoriuje varžybų metu.

6.7. Maksimalus leidžiamas masalų kiekis – 2,5 litro, iš kurių uodo trūklio lervos neturi viršyti 0,5 litro.

6.8 Varžybų dalyviai privalo laikytis pagaunamos žuvies dydžio ir rūšies apribojimų reikalavimų, kurie nurodyti MŽT.

6.9  Žuvis yra laikoma siete, kurio dydžiai yra šie: minimalus ilgis – 3m, minimalus apvalaus sieto skersmuo- 40cm, kvadratinio skersmens minimalus įstrižainės ilgis – 50cm. Varžybų metu sietą būtna maksimaliai per savo ilgį, nardinti vandenyje. Kiti būdai laikyti pagautą žuvį yra draudžiami.

6.10 Jaukai ir masalai privalo būti natūralios kilmės. Dirbtiniai masalai (iš metalo, gumos, paralono ir pan.), imituojantys uodo trūklio, musės lervas, sliekus, negyvas žuveles, dirbtines museles ir k.t. yra draudžiami. Taip pat draudžiama naudoti skruzdžių kiaušinius, gyvas ar negyvas žuveles arba jų dalis, o taip pat masalus pagamintus iš žuvies ikrų ar varlių. Masalas turi būti pritvirtintas prie kabliuko perveriant jį.

6.11 Jei blogos oro sąlygos neleidžia pradėti varžybas, teisėjai gali nepradėti varžybų. Varžybos pradedamos sulaukus tinkamų oro sąlygų.

6.12 Sportininkams varžybų metu draudžiama naudotis echolotais.

6.13 Žuvis yra įskaitoma, jei ji sugauta savo sektoriaus ribose. Žuvis, sugauta kitokiu būdu ar už savo sektoriaus ribų, yra neįskaitoma ir ją privalu nedelsiant paleisti.

6.14 Leidžiama naudotis tokia sistema, kad žuvis, nutrūkus valui, galėtų laisvai atsilaisvinti nuo šėryklos. Šėrimui ir gaudymui leidžiami naudoti šėryklų dydžiai: skersmuo - nedaugiau 5 cm, ilgis – ne daugiau 7 cm. Negalima naudoti ant pagrindinio valo, tarp šėryklos ir meškerės viršūnės jokių ribotuvų ar silikoninių slopintuvų.

6.15 Sistemos montaže šok-lyderio naudojimas nėra privalomas. Rekomenduojamo šok-lyderio ilgis nuo 1m. iki 10m. Naudojamo pavadėlio ilgis - ne mažiau 50cm. Pavadėlio ilgis skaičiuojamas nuo kabliuko iki ŠĖRYKLĖLĖS STOP-MAZGO.
Gaudymas „method“ būdu – draudžiamas.

6.16 Varžybų dalyviams atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Tačiau jiems galima vienu metu žvejoti tiktai viena meškere. Galima pasiruošti užpildytas jauku šėryklas, bet tuo atveju, kai žuvis yra pagauta, jokie gaudymo veiksmai neleidžiami, kol žuvis neatsidurs siete.

6.17 Varžybų dalyviams draudžiama gauti pagalbą iš šalies, tame tarpe traukiant žuvį.

6.18 Treneris turi teisę užeiti tik į savo komandos narių sektorius ir suteikti tik žodinę pagalbą. Teisėjai turi teisę įeiti į kiekvieno sportininko sektorių.

6.19 Leidžiama naudoti platformas, kurių maksimalus dydis 1x1 m. Platformos statomos sausumoje. Atskiru sprendimu teisėjai gali leisti statyti priekines platformos kojas į vandenį. Papildomas platformas, kurios naudojamos pasidėti pagalbinėm gaudymo priemonėms, turi būti išdėstytos vienoje linijoje su pagrindine platforma.

6.20 Sportininkai, sulaukę pirmojo signalo, įeina į savo sektorių ir ruošia jaukus, savo įrangą. Visam pasiruošimui skiriama 40 min. Likus iki gaudymo pradžios 15 min, vykdomas jaukų ir masalų patikrinimas nuo zonos pirmojo sektoriaus ir paskutiniojo. Antras signalas - starto pradžia. Trečias signalas - lieka 5 min iki finišo. Ketvirtas signalas - varžybų finišas. Po šio signalo jokia žuvis neįskaitoma, jei finišo signalo metu žuvis nebuvo pilnai iškelta iš vandens.

6.21 Kol neatvyko teisėjai sverti žuvies, visa žuvis laikoma siete, o sietas laikomas vandenyje. Pasverta žuvis vėl grąžinama į sportininko sietą, o sietas greitai panardinamas į vandenį. Ir tik tai, pabaigus visos zonos sektorių žuvies svėrimą, teisėjas duoda komandą visiems zonos sportininkams paleisti žuvį. Sportininkas privalo dalyvauti žuvies svėrime, kontroliuoti svėrimo procedūrą ir pasirašyti žuvies svėrimo protokole su nurodytu sugautu žuvies kiekiu. Po to, kai svėrimo procedūra atlikta, protokolai pasirašyti, žuvis paleista, jokie protestai dėl žuvies svėrimo nepriimami.

6.22 Sportininkai negali palikti sektoriaus, kol nebaigtas žuvies svėrimas ir žuvis nėra paleista į vandenį.

6.23  Žuvies svėrimo metu sektoriuje gali būti: sportininkas, teisėjai ir komandos treneris.

6.24  Visi skundai, pretenzijos, išskyrus tas, kurios liečia užimtas vietas, turi būti pateiktos ne vėliau kaip 1 val. po varžybų pabaigos. Skundai, pretenzijos gali būti pateiktos ir žodine tvarka, bet jas privalu greitai patvirtinti raštiška forma. Skundai, liečiantys užimtų vietų skaičiavimą, turi būti pateikti teisėjams ne vėliau, kaip 30min po oficialių rezultatų paskelbimo. Skundai ir pretenzijos turi būti patvirtintos pinigine suma 50 Lt. Jei skundą ar pretenziją teisėjai atmeta, suma negražinama ir keliauja į varžybų fondą.

6.25  Kiekvienam varžybose dalyvaujančiam dalyviui įrengiamas sektorius taip, kad sektoriaus plotis būtų nuo 8 iki 15 metrų. Tikslų sektoriaus plotį varžyboms nustato organizatoriai. Varžybų sektorių žymėjimui naudojamos apsauginės juostos ar virvės, įrengiant jas atitinkamu atstumu lygiagrečiai vandens telkinio krantui. Taip pat, tarp žiūrovų ir meškeriojimo pozicijų gali būti įrengiami “koridoriai”, kuriais leidžiama naudotis tik varžybų organizatoriams ir komandų treneriams.

6.26. Burtų traukimą vykdo varžybų teisėjai, dalyvaujant komandų kapitonams ar jų delegatams ir sportininkams.

6.27  Jei dėl kažkokių priežasčių (pavyzdžiui – žaibavimas) varžybos yra stabdomos, tai varžybos gali būti pratęstos, kad bendra varžybų trukmė būtų ilgesnė nei 3,5 valandos, t.y puse varžybų laiko.


VII. REZULTATŲ SKAIČIAVIMO IR VIETŲ NUSTATYMO TVARKA
7.1. Dalyvių užimtos vietos varžybose nustatomos pagal pagautos žuvies svorį. Dalyvis, kurio pagautos žuvies svoris yra didžiausias, užima pirmąją vietą varžybose. Atitinkamai pagal žuvies svorį yra skiriamos vietos kitiems dalyviams.

7.2. Baudos taškai varžybose skiriami tokiu būdu: už atitinkamą vietą skiriamas atitinkamas baudos taškų skaičius (už 1 vietą – 1 baudos taškas, už 2 vietą – 2 baudos taškai ir t.t.).

7.3. Kai sugautas žuvies svoris yra vienodas, tai vietos yra sumuojamos ir dalijamos iš varžybų dalyvių skaičiaus (pavyzdžiui, du dalyviai dalijasi 5 ir 6 vietas; taigi, (5+6):2 = 5.5 taško kiekvienam varžybų dalyviui; kitas pavyzdys, kai trys varžybų dalyviai užima 8, 9 ir 10 vietas: (8+9+10):3 = 9 baudos taškai kiekvienam meškeriotojui).

7.4. Meškeriotojai, kurie nesugavo žuvies, gauna taškų skaičių lygų, sektoriuje nesugavusių nei vienos žuvies meškeriotojų vietų aritmetiniam vidurkiui: (pavyzdžiui, iš 24 varžybū dalyvių 12 sugavo žuvų ir 12 nesugavo nei vienos žuvies, gauna po (13+24):2=18.5 taško. Antras pavyzdys galėtų būti toks: iš 29 dalyvių žuvų sugavo tik 5, taigi, likę 24 meškeriotojai gaus (6+29):2=17.5 taško kiekvienas. Trečias pavyzdys galėtų būti toks, kai iš 29 dalyvių žuvų sugauna 26 dalyviai, likę trys meškeriotojai gauna po (27+29):2=28 taškus.

7.5. Jei tik vienas dalyvis sektoriuje nesugauna nė vienos žuvies tai jis užima paskutinę vietą sektoriuje ir gauna tiek taškų, kiek dalyvių yra šiame sektoriuje, pavyzdžiui; iš 29 dalyvių vienas nesugauna nei vienos žuvies, tai dalyvis gaus 29 taškus.)

7.6. Varžybų nugalėtoju skelbiamas varžybų dalyvis, surinkęs mažiausią baudos taškų varžybose, t.y. pagavęs daugiausia žuvies per 7 val.

7.7. Jei du ar daugiau varžybų dalyvių pagavo vienoda žuvų svorį, galutinį rezultatą nulemia žuvų skaičius.


VIII. PRIZAI IR APDOVANOJIMAI
8.1. Dalyviai asmeninėje įskaitoje užėmę 1-3 vietas apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais ir vertingais prizais.

8.2. Atskiru prizu bus apdovanotas varžybų dalyvis už sugautą didžiausią žuvį.

8.3. Organizatoriai pasilieka teisę keisti prizų įteikimo tvarką, taip pat įsteigti papildomas nominacijas, prizus.


IX. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
9.1. Bet kokie MŽT ir šių nuostatų pažeidimai varžybų metu nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai pažeidę MŽT arba šiuos nuostatus, gali būti diskvalifikuojami iš varžybų.

9.3. Kiekvienas varžybų dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus varžybų metu. Jis privalo laikytis visų saugaus elgesio taisyklių ir tai patvirtina savo parašu dalyvių registracijos protokole.

9.4. Varžybų dalyviams varžybų metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaiginančias medžiagas. Alkoholio ir kitų svaiginančių medžiagų vartojimas varžybų žiūrovams ir svečiams nebus toleruojamas.

9.5. Varžybų dalyviai privalo padėti vienas kitam nelaimės atveju.


X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Nuostatai ir taisyklės galioja 2014 m. rugsėjo 27 d. vykstančioms „Elektrėnų savivaldybės mero taurė 2014“ varžyboms. Nuostatai ir taisyklės negali būti keičiami iki varžybų pabaigos išskyrus atvejus, kai naujai priimti LR teisės aktais prieštarautų taisyklėms. Tokiu atveju nuostatai ir taisykles turi būti nedelsiant keičiami, siekiant pašalinti atsiradusius prieštaravimus.

10.2. Nuostatai ir taisyklės neturi juridinės galios ir kitokios sankcijos, nei nurodytos nuostatuose, už jų pažeidimą negali būti taikomos.

10.3. Dalyviui pareiškus norą dalyvauti varžybose, laikoma, kad jis yra susipažinęs su šiais nuostatais ir taisyklėmis.

Vaizdo įrašas kaip į tvenkinius, kuriuose bus varžomasi dėl mero taurės, buvo paleisti du, sidabriniais auskarais, puošti karpiai super prizams laimėti.

Iki susitikimo varžybose !

Nei žvyno, nei uodegos...