Evoliucija pagal mus

Mus vienija ne tik žvejyba...

Sportinės žūklės plūdine meškere varžybų taisyklės

1. Varžybas turi teisę organizuoti bet kuris klubas, ar kita organizacija vienijanti žvejus ar žvejus sportininkus.
2. Pakvietimai ir programos turi būti išsiuntinėti varžybų dalyviams ir paviešinami internetinėje erdvėje.
3. Varžybos organizuojamos upėse, kanaluose, ežeruose ar tvenkiniuose, bei kituose  vandens telkiniuose tinkamuose vykdyti varžybas. Vandens telkinio plotis turi būti pakankamas, kad jame būtų galima žvejoti, gylis turi būti kiek įmanoma vienodas visuose sektoriuose. Minimalus vandens telkinio plotis yra 25 metrai.
4. Vandens telkinio kranto linija turi būti kiek įmanoma tiesesnė ir suteikianti vienodas žūkles sąlygas visiems dalyviams. Taip pat, varžybų vieta turi būti, kiek įmanoma, be pertrūkimų, kad sportininkai galėtų sėdėti vienas šalia kito, vengiant elektros stulpų, tiltų ir pan. Varžybų vieta turi nekelti jokio pavojaus dalyviams ir žiūrovams.
5. Varžybose komercinės, mokomas startinis mokestis. Į varžybų starto mokestį įskaičiuojami varžybų leidimai visam varžybų laikotarpiui (neįskaitant treniruočių, nebent organizatoriai suderina su vandens telkinio savininkais arba nuomininkais kitaip). Varžybų organizatorius privalo likus bent savaitei iki varžybų suderinti visus varžybų vykdymo leidimus.
Varžybų dalyviai, kurie užpildė ir atsiuntė prašymą dalyvauti varžybose, bet nedalyvauja jose, bet kokiu atveju privalo sumokėti starto mokestį organizatoriams, kuris nustatytas varžybų organizatorių.
Visi varžybų dalyviai, įsipareigoja likus ne mažiau nei vienai savaitei iki varžybų pradžios, pranešti ir patvirtinti apie savo dalyvavimą varžybose, bei atsiųsti „Elektrėnų Tritonas“ valdybos atstovui komandos paraišką.
6. Varžybų metu kiekvienas sportininkas turi pažymėtą teritoriją (barą) ne siauresnį negu 8 m. pločio ir ne platesnį negu 20 m. Baro plotis nusprendžiamas varžybų organizatorių kartu su vyr. varžybų teisėju. Barai tarpusavyje gali būti atskirti  1 m. neutralia juosta.
Varžybų dalyvio vieta turi būti aiškiai apibrėžta ir atskirta  nuo žiūrovų, jei įmanoma pastatyta tvorelė arba nutiesta virvė (rekomenduojama, kad tai būtų ne mažiau 10 m. nuo kranto).
Komandos kapitonas gali įeiti į savo komandos dalyvio barą.
7. Varžybų burtų traukimą vykdo varžybų vyr. teisėjas su varžybų sekretorius ir jis turi vykti ne vėliau kaip 120 minučių prieš varžybų pradžią, stebint varžybų organizatoriams ir dalyvaujant komandų vadovams arba jų deleguotiems atstovams.
Burtų traukimą vykdo kiekvienos komandos vadovas arba jo deleguotas atstovas.
8. Upėse, kanaluose ir vandens telkiniuose su srove, sektorius numeris 1 visada turi būti pasroviui; vandens saugyklose (ežeruose, tvenkiniuose) sektorius numeris 1 visada turi būti kairėje pusėje žiūrint į vandens telkinį ir numeracija turi eiti iš kairės į dešinę.

BENDROS TAISYKLĖS
9.
a) Kiekvienam varžybų dalyviui skiriama 60 - 120 min. pasiruošimui (priklauso nuo rengiamų varžybų lygio). Vos tik atvykę sportininkai prie sektoriaus privalo žinoti savo numerius. Atvykus susineša savo įrangą į jam paskirtą sektorių neįeidami į patį sektorių (ši taisyklė taip pat galioja personalui kuris padeda tai atlikti). Draudžiama ruošti įrangą kol nenuskambėjo oficialus varžybų pradžios signalas, kuris reiškia, kad galima įeiti į sektorių. Pasiruošimo metu sportininkas negali gauti jokios pašalinės pagalbos. Sportininkui per pasiruošimo ir pagrindinį jaukinimo laiką gali būti perduoti daiktai, bet tik per to baro teisėją. Po signalo reiškiančio žvejybos pradžią yra draudžiama perduoti bet kokius daiktus (jaukus, masalus ar įrangą), išskyrus sulaužytos meškerės dalis, kurios gali būti pakeistos per teisėją. Teisėjas taip pat turi teisę padėti atjungti sukibusias meškerės dalis kurių vienas sportininkas nepajėgia atjungti.
Pasiruošimo metu sportininkui gali būti perduodami jaukai ir masalai, bet jų kiekis turi būti tikrinamas teisėjo dar prieš jaukų ir masalų patikrinimą. Po jaukų patikrinimo, sportininkams draudžiama gauti bet kokį kiekį jaukų ar masalų iš šalies. Prieš signalą leidžiantį įeiti į sektorių jaukai ir masalai gali būti ruošiami šalia sektoriaus paties sportininko arba jo pagalbininkų. Po signalo leidžiančio įeiti į sektorių, jaukai ir masalai gali būti ruošiami paties sportininko jau sektoriaus viduje arba pagalbininkų išorėje.
b) Sportininkui draudžiama jaukinti arba daryti jauko rutulius prieš jaukų patikrinimą. Jei ši procedūra nėra atlikta, sportininkams neleidžiama pradėti žvejoti.
c) Sportininkas varžybų metu turi naudoti ne per trumpą tinklelį žuvims laikyti (ne trumpesnį kaip 2 metrai).
e) Sportininkai atvyksta į varžybų vietą savo pasirinktu transportu.
f) Komandos varžybų atidarymo, pačių varžybų ir varžybų uždarymo bei apdovanojimo metu turi dėvėti vienodus marškinėlius su klubo simbolika.
g) Varžybų metu, griežtai draudžiama vartoti ar būti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
h) Pasiruošimo ir varžybų metu sportininkams draudžiama bristi į vandenį, ar plauti rankas varžybų telkinyje, nebent su varžybų teisėjo leidimu.
10. Vyr. Teisėjas turi užtikrinti:
a)  Tinkamą jaukų kiekį patikrinimo metu, kuris turi būti paruoštas naudojimui (sudrėkintas ir persijotas) įskaitant žemes, molį, kukurūzus, kanapes, ir pan. Bei kitus jauko priedus kurie gali būti naudojami jaukinimui ir nėra žalingi aplinkai. Jauko limitai yra: 17 litrų Jaunimo, ir Veteranų varžybose. 20 litrų Vyrų ir varžybose. Patikrinimo metu teisėjas perpila visą jauką į savo indą.
b)  Tinkamą masalų kiekį pas kiekvieną sportininką. Masalų kiekis visoms varžyboms yra limituotas iki 2,5 litro. Masalų kiekis matuojamas ir negali būti suspaustas. Uodo trūklio lervų ir mažų uodo trūklio lervų (jokerio) šiame kiekyje gali būti ne daugiau nei 1 litras.
c)  Sportininko, kurio jaukai ir masalai tikrinami, dalyvavimas būtinas. Jei sportininkas laiku neparuošia savo jaukų ir masalų arba turi per didelį jo kiekį jam skiriamas įspėjimas.
Visi masalai privalo būti pateikti patikrinimui dėžutėse išskyrus ant kabliuko skirtas kabinti uodo trūklio lervas, kurios laikomos vandenyje ir gali būti pateikiamos patikrinimui atskirai.
Po jaukų patikrinimo yra draudžiama sijoti jauką, taip pat jį maišyti (taip pat ir su elektriniu maišytuvu).
Griežtai draudžiama drėkinti jauką (rankomis, kempine, purškikliais ir pan.) po jaukų kiekio patikrinimo.
d) Tinklelio žuvims kontrolę;
e) Sportininko elgesio kontrolę varžybų metu;
f) Pasibaigus varžyboms privalo stebėti pagautų žuvų tinklelį ir užtikrinti, kad jokie pašaliniai asmenys neįeitų į sektorių kol neatvyko svėrimo komisija. Po svėrimo duoda sportininkui pasirašyti ant protokolo, taip užtikrinant, kad sportininkas sutinka su pagautos žuvies svoriu.
11. Žuvis privalo būti laikoma gyva tam skirtame tinklelyje. Tinklelis skirtas žuviai laikyti privalo būti ne mažiau nei 40 cm skersmens (jei apvalus) arba jo kraštinė turi būti ne mažiau 50 cm (jei stačiakampis) ir ne trumpesnis nei 2 metrų ilgio. Tinklelis visą varžybų laiką turi būti kiek įmanoma ištemptas ir kuo toliau vandenyje. Kiti žuvies laikymo būdai yra draudžiami. Po svėrimo sportininkas paleidžia savo žuvį atgal į vandenį.
12. Jauko sudėtis privalo būti natūralios kilmės. Draudžiama jaukui naudoti medžiagas kurių sudėtyje yra metalų. Dirbtinius masalus, gyvas ar negyvas žuveles, ikrus  arba masalų gaminius naudoti taip pat draudžiama (musės lervų imitacija, sliekų imitacija, tešla, duona, boiliai, granulės ir pan.).
Po treniruočių ir varžybų draudžiama mesti į vandenį likusį jauko kiekį kuris nebuvo sunaudotas.
13. Varžybos vyksta sektoriuose-baruose, kurių trukmė 4 valandos.
Jeigu oro sąlygos yra netinkamos varžyboms (pvz. prasidėjo griaustinis, žaibavimas, liūtis), plūdinės žūklės sekcijos teisėjas, pasitaręs su varžybų vyr. teisėju, gali nuspręsti trumpinti varžybų laiką arba nutraukti varžybas, jeigu jos vyko daugiau nei pusė numatyto varžyboms laiko (1,5h jaunimo ir veteranų, bei 2h vyrų varžybose) ir teisėjas įskaito praleisto varžybose laiko  rezultatus.
14. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo be išimties laikytis visų taisyklių.
15. Ant valo privalo būti plūdė. Žvejoti galima tik su vienu kabliuku. Draudžiama persverti naudojamą sistemą – ant valo gali būti tiek švino kokia yra plūdės keliamoji galia. Draudžiama žvejoti nuo dugno naudojant plūdę, taip pat draudžiama svarelius išdėstyti ant papildomo valo atsišakojimo.
Pagrindinė svorio masė negali gulėti ant dugno, bet iki 10% svorio gali liesti dugną. Kai varžybos vyksta stiprioje srovėje (nesvarbu kokio stiprumo), svareliai turi būti išdėstyti taip, kad netrikdytų natūralaus masalo plaukimo ir valo nešimo. Naudojant „patempimo“ (throwing and dragging) techniką, atleidus valą jis turi toliau plaukti pasroviui.
Žuvis įskaitoma, net jeigu atsitiktinai užkimba ne už burnos.
Tyčinis žuvies pakirtinėjamas ne už burnos yra draudžiamas.
Echolotų naudojimas yra draudžiamas tiek per varžybas tiek per treniruotę.
Kiekviena pagauta žuvis, kuri yra ištraukiama, bet ne ant valo privalo būti paleidžiama atgal į vandenį ir neužskaitoma.
16. Varžybų dalyviai gali turėti pasiruošę neribotą kiekį meškerių, bet vienu metu naudotis tik viena.
17. Naudotis graibštu gali tik pats dalyvis.
18. Varžybų dalyviams yra draudžiama bet kokia pagalba iš pašalies. Tik komandos vadovas arba treneris gali įeiti pas sportininką į barą ir duoti jam žodinį patarimą. Komandos vadovams ir treneriams yra draudžiama įeiti ne į savo komandos sportininko barą.
19. Sportininkai gali naudotis platformomis ant kurių stovi. Jų išmatavimai negali būti didesni negu 1 x 1 metro. Šios platformos privalo būti išdėstytos vienoje linijoje, ir nesiekti vandens, arba jeigu yra poreikis dalinai vandenyje. Tokį sprendimą priima organizatoriai su plūdinės žūklės sekcijos teisėjo pritarimu. Papildomos platformos gali būti statomos šalia, vienoje linijoje su pagrindine platforma daiktų pasidėjimui.
20. Sportininkai jiems skirtą plotą gali išnaudoti kaip jiems patinka, bet jiems draudžiama naudotis neutralia zona.
Savo bare sportininkai turi judėti tyliai ir tvarkingai nekeldami triukšmo.
Jauką mesti į neutralias zonas, tiek pasroviui tiek prieš srovę arba kairiau ar dešiniau yra draudžiama, o jei neutralių zonų nėra draudžiama mesti į gretimo sportininko zoną. Jeigu pakirsta žuvis išeina iš sportininko zonos į neutralią arba tik į šalia esančio kaimyno zoną ji yra įskaitoma. Jeigu valą su pakirsta žuvimi užkabina kitas sportininkas, tokia žuvis turi būti nedelsiant paleista atgal. Tokiu atveju, kai sportininkas atsisako to ir įmeta žuvį į tinklelį, be išankstinio sprendimo, sveriant jo didžiausia žuvis turi būti pasverta atskirai ir pažymėta sportininko kortelėje. Po svarstymo nusprendžia ar įskaityti tą žuvį į bendrą svorį ar ne. Jeigu žuvis bus neįskaitoma sportininkas gaus geltoną kortelę.
Fotografams ir operatoriams leidžiama užeiti į neutralias zonas (jeigu tokios yra) su teisėjų ir šalia esančių sportininkų sutikimu. Kita vertus jiems draudžiama peržengti liniją kuri yra 2 m. atstumu už sportininko. Esant situacijai, kai nėra neutralios zonos, fotografai ir operatoriai gavę sportininko ir teisėjo leidimą gali būti prie išorinio baro perimetro, tačiau  negali peržengti linijos esančios 2 m. už sportininko.
21. Sportininkai gali įžengti į savo zonas tik po pirmojo signalo. Po šio signalo jie gali pradėti ruoštis savo įrankius, matuotis gylį, išbandyti savo sistemas, ruoštis jaukus ir įleisti į vandenį tinklelius žuvims laikyti. Šiam pasiruošimui jie turi 60 - 120 minučių.
Antras signalas - pagrindinio, sunkiojo jaukinimo pradžia. Šiam jaukinimui skiriama 10 min. Pagrindinio jaukinimo rutuliai gali būti formuojami tik įėjus į sektorių ir po jaukų ir masalų patikrinimo. Šie rutuliai gali būti formuojami tik rankomis be kitų daiktų pagalbos.
Jaukinimas leidžiamas, rankomis metant rutulius į vandenį, šaudant laidyne valdoma abiem rankomis, ir jaukinant kaušeliu pritvirtintu prie meškerės. Jaukas paruoštas ir metamas į vandenį turi būti be papildomų priemonių, tokių kaip jaukinimo kojinės, nekenkiantys gamtai konteineriai. Jaukinant kaušeliu arba matuojant gylį negali būti naudojama ilgesnė meškerė nei naudojama žvejybai. Tuo metu, kai jaukinama kaušeliu, virš vandens negali būti daugiau jokios meškerės. Tokiam jaukinimo būdui yra draudžiama naudoti papildomą meškerę. Kaušelis, kuris yra nuolatos pritvirtintas ant meškerės galo yra leidžiamas kaip precedentas.
Trečias signalas - varžybų pradžią po kurio leidžiamas tik lengvas jaukinimas (šiuo terminu teigiama, kad jauku rutuliai gali būti daromi tik viena ranka, nespaudžiant niekur (į kibiro kraštą ar pan.)) Jaukui naudojant suklijuotas musės lervas taikoma išimtis: jos pasemiamos su viena ranka, o suspausti rutuliuką jau galima su abiem rankomis. Jauko rutulius lengvajam jaukinimui draudžiama ruošti prieš prasidedant varžyboms.
Ketvirtas signalas skelbia, kad iki varžybų pabaigos liko 5 minutės.
Penktas signalas skelbia varžybų pabaigą ir po šio signalo pagautos žuvys neįskaičiuojamos, išskyrus atvejį kai ši žuvis jau ištraukta iš vandens signalo metu.
Garsiniai signalai turi būti trumpi, ir signalo paskelbimu laikoma jo pradžia.
22. Visa pagauta žuvis privalo būti laikoma tinklelyje gyva, tol kol atvyksta svėrimo komanda.

SVĖRIMAS
23. Tara kurioje sveriama žuvis privalo turėti angas, per kurias išbėgtų vanduo.
Svoris matuojamas gramais.
Kai pagaunamos labai mažos žuvys (mailius ir planktonas) ir svarstyklės jas sveriant rodo 0g., skaičiuojamas žuvų kiekis vienetais ir rezultatų lentelėje toks rezultatas eina iškarto po tų sportininkų kurie pagavo nors 1g žuvies.
24. Iki atvykstant svėrimo komandai, tinkleliai su žuvimi privalo būti laikomi visą laiką vandenyje. Žmogus kuris sveria žuvį privalo su žuvimi elgtis labai atsargiai, kad jos nesužalotų. Žuvys atgal į vandenį privalo būti paleidžiamos su dideliu atsargumu (nebent kitaip numato vietinės taisyklės).
25. Varžybų dalyvis privalo būti savo vietoje vykstant anksčiau minėtoms operacijoms, tam kad pats pasitvirtintų savo laimikio svorį ir pasirašytų varžybų protokole. Jokie skundai ar priekaištai nepriimami, po to kai pasibaigia svėrimo procesas, žuvis paleidžiama atgal į vandenį ir pagautos žuvies kiekis patvirtinamas parašu.
26. Visi skundai nesusiję su rezultatais, privalo būti pateikti ne vėliau kaip 1 valandai po varžybų pabaigos. Skundai gali būti pateikiami žodžiu, bet kiek įmanoma greičiau patvirtinami raštu.
Skundai dėl rezultatų turi būti pateikiami, ne vėliau kaip 30 minučių po oficialaus rezultatų paskelbimo. Rezultatų paskelbimo laikas rašomas ant oficialių rezultatų protokolo.
Apie visus pažeidimus ir pastebėjimus turi būti informuojamas varžybų vyr. teisėjas, kuris vienintelis turi teisę imtis sankcijų arba inicijuoti diskvalifikaciją. Sportininkas, kuris yra tam tikrų sankcijų objektas, turi būti nedelsiant apie tai informuotas.
27. Taisyklės, kurios yra patvirtintos Žvejų klubo „Elektrėnų Tritonas“ prezidento turi būti puikiai žinomos visiems varžybų dalyviams.


REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
28.
a)  Skaičiuojama suma taškų, kurią surenka sportininkai gaudantys visuose sektoriuose.Jei du sportininkai pagauna vienodą svorį žuvies, tokiu atveju abu sportininkai gauna vidurkį taškų iš tų kokias vietas turėtų užimti sektoriuje. Pvz: Nr. 1: du sportininkai kurie galėtų užimti 5 – ąją vietą gauna (5+6):2=5,5 taško; Nr.2: trys sportininkai pagauna vienodą kiekį žuvies ir kaunasi dėl 8 vietos, tai jie surenka (8+9+10):3=9 taškus kiekvienas.

TAISYKLĖS AUDROS METU
29.
a) Perkūnija prieš arba pasiruošimo metu
Sportininkams yra draudžiama įeiti į sektorių ar ruošti savo įrangą. Signalas reiškia įėjimo į sektorių atidėjimą arba įrangos ruošimosi nutraukimą.
Jeigu oro sąlygos leidžia, telpant į laiko limitus, turas gali toliau vykti. Jeigu turas dėl nenumatytų priežasčių buvo nutrauktas (pvz. Perkūnija), sekcijos vadovas pripažįsta turą kaip įvykusį, jei turas vyko daugiau nei pusė numatyto varžyboms laiko (1,5h jaunimo ir veteranų, bei 2h vyrų varžybose).
b) Perkūnija varžybų metu
Varžybos nedelsiant sustabdomos (Garsiniu signalu tai skelbia teisėjai) po šio signalo visi dalyviai turi užimti priedangas. Jeigu oro sąlygos leidžia, varžybos gali būti tęsiamos; antrasis signalas reiškia, kad sportininkai gali grįžti į savo barus; trečiasis, skelbiamas po 5 minučių, reiškia kad galima tęsti žvejybą.
Turo trukmė gali būti sumažinta, jeigu varžybų programa, neleidžia toliau tęsti varžybų po 4 suplanuotų varžyboms valandų (šį sprendimą priima sekcijos vadovas).


Spotrinės žūklės varžybų taisyklės parengtos vadovaujantis LSŽKL nustatytomis Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere varžybų taisyklėmis

1. Varžybas turi teisę organizuoti bet kuris klubas, ar kita organizacija vienijanti žvejus ar žvejus sportininkus.
2. Pakvietimai ir programos turi būti išsiuntinėti varžybų dalyviams ir paviešinami internetinėje erdvėje.
3. Varžybos organizuojamos upėse, kanaluose, ežeruose ar tvenkiniuose, bei kituose  vandens telkiniuose tinkamuose vykdyti varžybas. Vandens telkinio plotis turi būti pakankamas, kad jame būtų galima žvejoti, gylis turi būti kiek įmanoma vienodas visuose sektoriuose. Minimalus vandens telkinio plotis yra 25 metrai.
4. Vandens telkinio kranto linija turi būti kiek įmanoma tiesesnė ir suteikianti vienodas žūkles sąlygas visiems dalyviams. Taip pat, varžybų vieta turi būti, kiek įmanoma, be pertrūkimų, kad sportininkai galėtų sėdėti vienas šalia kito, vengiant elektros stulpų, tiltų ir pan. Varžybų vieta turi nekelti jokio pavojaus dalyviams ir žiūrovams.
5. Varžybose komercinės, mokomas startinis mokestis. Į varžybų starto mokestį įskaičiuojami varžybų leidimai visam varžybų laikotarpiui (neįskaitant treniruočių, nebent organizatoriai suderina su vandens telkinio savininkais arba nuomininkais kitaip). Varžybų organizatorius privalo likus bent savaitei iki varžybų suderinti visus varžybų vykdymo leidimus.
Varžybų dalyviai, kurie užpildė ir atsiuntė prašymą dalyvauti varžybose, bet nedalyvauja jose, bet kokiu atveju privalo sumokėti starto mokestį organizatoriams, kuris nustatytas varžybų organizatorių.
Visi varžybų dalyviai, įsipareigoja likus ne mažiau nei vienai savaitei iki varžybų pradžios, pranešti ir patvirtinti apie savo dalyvavimą varžybose, bei atsiųsti „Elektrėnų Tritonas“ valdybos atstovui komandos paraišką.
6. Varžybų metu kiekvienas sportininkas turi pažymėtą teritoriją (barą) ne siauresnį negu 8 m. pločio ir ne platesnį negu 20 m. Baro plotis nusprendžiamas varžybų organizatorių kartu su vyr. varžybų teisėju. Barai tarpusavyje gali būti atskirti  1 m. neutralia juosta.
Varžybų dalyvio vieta turi būti aiškiai apibrėžta ir atskirta  nuo žiūrovų, jei įmanoma pastatyta tvorelė arba nutiesta virvė (rekomenduojama, kad tai būtų ne mažiau 10 m. nuo kranto).
Komandos kapitonas gali įeiti į savo komandos dalyvio barą.
7. Varžybų burtų traukimą vykdo varžybų vyr. teisėjas su varžybų sekretorius ir jis turi vykti ne vėliau kaip 120 minučių prieš varžybų pradžią, stebint varžybų organizatoriams ir dalyvaujant komandų vadovams arba jų deleguotiems atstovams.
Burtų traukimą vykdo kiekvienos komandos vadovas arba jo deleguotas atstovas.
8. Upėse, kanaluose ir vandens telkiniuose su srove, sektorius numeris 1 visada turi būti pasroviui; vandens saugyklose (ežeruose, tvenkiniuose) sektorius numeris 1 visada turi būti kairėje pusėje žiūrint į vandens telkinį ir numeracija turi eiti iš kairės į dešinę.
BENDROS TAISYKLĖS
9.  a- Kiekvienam varžybų dalyviui skiriama 60 - 120 min. pasiruošimui (priklauso nuo rengiamų varžybų lygio). Vos tik atvykę sportininkai prie sektoriaus privalo žinoti savo numerius. Atvykus susineša savo įrangą į jam paskirtą sektorių neįeidami į patį sektorių (ši taisyklė taip pat galioja personalui kuris padeda tai atlikti). Draudžiama ruošti įrangą kol nenuskambėjo oficialus varžybų pradžios signalas, kuris reiškia, kad galima įeiti į sektorių. Pasiruošimo metu sportininkas negali gauti jokios pašalinės pagalbos. Sportininkui per pasiruošimo ir pagrindinį jaukinimo laiką gali būti perduoti daiktai, bet tik per to baro teisėją. Po signalo reiškiančio žvejybos pradžią yra draudžiama perduoti bet kokius daiktus (jaukus, masalus ar įrangą), išskyrus sulaužytos meškerės dalis, kurios gali būti pakeistos per teisėją. Teisėjas taip pat turi teisę padėti atjungti sukibusias meškerės dalis kurių vienas sportininkas nepajėgia atjungti.
Pasiruošimo metu sportininkui gali būti perduodami jaukai ir masalai, bet jų kiekis turi būti tikrinamas teisėjo dar prieš jaukų ir masalų patikrinimą. Po jaukų patikrinimo, sportininkams draudžiama gauti bet kokį kiekį jaukų ar masalų iš šalies. Prieš signalą leidžiantį įeiti į sektorių jaukai ir masalai gali būti ruošiami šalia sektoriaus paties sportininko arba jo pagalbininkų. Po signalo leidžiančio įeiti į sektorių, jaukai ir masalai gali būti ruošiami paties sportininko jau sektoriaus viduje arba pagalbininkų išorėje.
b- Sportininkui draudžiama jaukinti arba daryti jauko rutulius prieš jaukų patikrinimą. Jei ši procedūra nėra atlikta, sportininkams neleidžiama pradėti žvejoti.
c- Sportininkas varžybų metu turi naudoti ne per trumpą tinklelį žuvims laikyti (ne trumpesnį kaip 2 metrai).
e- Sportininkai atvyksta į varžybų vietą savo pasirinktu transportu.
f- Komandos varžybų atidarymo, pačių varžybų ir varžybų uždarymo bei apdovanojimo metu turi dėvėti vienodus marškinėlius su klubo simbolika.
g- Varžybų metu, griežtai draudžiama vartoti ar būti apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
h- Pasiruošimo ir varžybų metu sportininkams draudžiama bristi į vandenį, ar plauti rankas varžybų telkinyje, nebent su varžybų teisėjo leidimu.
10. Vyr. Teisėjas turi užtikrinti:
a-  Tinkamą jaukų kiekį patikrinimo metu, kuris turi būti paruoštas naudojimui (sudrėkintas ir persijotas) įskaitant žemes, molį, kukurūzus, kanapes, ir pan. Bei kitus jauko priedus kurie gali būti naudojami jaukinimui ir nėra žalingi aplinkai. Jauko limitai yra: 17 litrų Jaunimo, ir Veteranų varžybose. 20 litrų Vyrų ir varžybose. Patikrinimo metu teisėjas perpila visą jauką į savo indą.
b-  Tinkamą masalų kiekį pas kiekvieną sportininką. Masalų kiekis visoms varžyboms yra limituotas iki 2,5 litro. Masalų kiekis matuojamas ir negali būti suspaustas. Uodo trūklio lervų ir mažų uodo trūklio lervų (jokerio) šiame kiekyje gali būti ne daugiau nei 1 litras.
c-  Sportininko, kurio jaukai ir masalai tikrinami, dalyvavimas būtinas. Jei sportininkas laiku neparuošia savo jaukų ir masalų arba turi per didelį jo kiekį jam skiriamas įspėjimas.
Visi masalai privalo būti pateikti patikrinimui dėžutėse išskyrus ant kabliuko skirtas kabinti uodo trūklio lervas, kurios laikomos vandenyje ir gali būti pateikiamos patikrinimui atskirai.
 
Po jaukų patikrinimo yra draudžiama sijoti jauką, taip pat jį maišyti (taip pat ir su elektriniu maišytuvu).
Griežtai draudžiama drėkinti jauką (rankomis, kempine, purškikliais ir pan.) po jaukų kiekio patikrinimo.
d-    Tinklelio žuvims kontrolę;
e-    Sportininko elgesio kontrolę varžybų metu;
f-     Pasibaigus varžyboms privalo stebėti pagautų žuvų tinklelį ir užtikrinti, kad jokie pašaliniai asmenys neįeitų į sektorių kol neatvyko svėrimo komisija. Po svėrimo duoda sportininkui pasirašyti ant protokolo, taip užtikrinant, kad sportininkas sutinka su pagautos žuvies svoriu.
11. Žuvis privalo būti laikoma gyva tam skirtame tinklelyje. Tinklelis skirtas žuviai laikyti privalo būti ne mažiau nei 40 cm skersmens (jei apvalus) arba jo kraštinė turi būti ne mažiau 50 cm (jei stačiakampis) ir ne trumpesnis nei 2 metrų ilgio. Tinklelis visą varžybų laiką turi būti kiek įmanoma ištemptas ir kuo toliau vandenyje. Kiti žuvies laikymo būdai yra draudžiami. Po svėrimo sportininkas paleidžia savo žuvį atgal į vandenį.
12. Jauko sudėtis privalo būti natūralios kilmės. Draudžiama jaukui naudoti medžiagas kurių sudėtyje yra metalų. Dirbtinius masalus, gyvas ar negyvas žuveles, ikrus  arba masalų gaminius naudoti taip pat draudžiama (musės lervų imitacija, sliekų imitacija, tešla, duona, boiliai, granulės ir pan.).
Po treniruočių ir varžybų draudžiama mesti į vandenį likusį jauko kiekį kuris nebuvo sunaudotas.
13. Varžybos vyksta sektoriuose-baruose, kurių trukmė 4 valandos.
Jeigu oro sąlygos yra netinkamos varžyboms (pvz. prasidėjo griaustinis, žaibavimas, liūtis), plūdinės žūklės sekcijos teisėjas, pasitaręs su varžybų vyr. teisėju, gali nuspręsti trumpinti varžybų laiką arba nutraukti varžybas, jeigu jos vyko daugiau nei pusė numatyto varžyboms laiko (1,5h jaunimo ir veteranų, bei 2h vyrų varžybose) ir teisėjas įskaito praleisto varžybose laiko  rezultatus.
14. Kiekvienas varžybų dalyvis privalo be išimties laikytis visų taisyklių.
15. Ant valo privalo būti plūdė. Žvejoti galima tik su vienu kabliuku. Draudžiama persverti naudojamą sistemą – ant valo gali būti tiek švino kokia yra plūdės keliamoji galia. Draudžiama žvejoti nuo dugno naudojant plūdę, taip pat draudžiama svarelius išdėstyti ant papildomo valo atsišakojimo.
Pagrindinė svorio masė negali gulėti ant dugno, bet iki 10% svorio gali liesti dugną. Kai varžybos vyksta stiprioje srovėje (nesvarbu kokio stiprumo), svareliai turi būti išdėstyti taip, kad netrikdytų natūralaus masalo plaukimo ir valo nešimo. Naudojant „patempimo“ (throwing and dragging) techniką, atleidus valą jis turi toliau plaukti pasroviui.
Žuvis įskaitoma, net jeigu atsitiktinai užkimba ne už burnos.
Tyčinis žuvies pakirtinėjamas ne už burnos yra draudžiamas.
Echolotų naudojimas yra draudžiamas tiek per varžybas tiek per treniruotę.
Kiekviena pagauta žuvis, kuri yra ištraukiama, bet ne ant valo privalo būti paleidžiama atgal į vandenį ir neužskaitoma.
16. Varžybų dalyviai gali turėti pasiruošę neribotą kiekį meškerių, bet vienu metu naudotis tik viena.
17. Naudotis graibštu gali tik pats dalyvis.
18. Varžybų dalyviams yra draudžiama bet kokia pagalba iš pašalies. Tik komandos vadovas arba treneris gali įeiti pas sportininką į barą ir duoti jam žodinį patarimą. Komandos vadovams ir treneriams yra draudžiama įeiti ne į savo komandos sportininko barą.
19. Sportininkai gali naudotis platformomis ant kurių stovi. Jų išmatavimai negali būti didesni negu 1 x 1 metro. Šios platformos privalo būti išdėstytos vienoje linijoje, ir nesiekti vandens, arba jeigu yra poreikis dalinai vandenyje. Tokį sprendimą priima organizatoriai su plūdinės žūklės sekcijos teisėjo pritarimu. Papildomos platformos gali būti statomos šalia, vienoje linijoje su pagrindine platforma daiktų pasidėjimui.
20. Sportininkai jiems skirtą plotą gali išnaudoti kaip jiems patinka, bet jiems draudžiama naudotis neutralia zona.
Savo bare sportininkai turi judėti tyliai ir tvarkingai nekeldami triukšmo.
Jauką mesti į neutralias zonas, tiek pasroviui tiek prieš srovę arba kairiau ar dešiniau yra draudžiama, o jei neutralių zonų nėra draudžiama mesti į gretimo sportininko zoną. Jeigu pakirsta žuvis išeina iš sportininko zonos į neutralią arba tik į šalia esančio kaimyno zoną ji yra įskaitoma. Jeigu valą su pakirsta žuvimi užkabina kitas sportininkas, tokia žuvis turi būti nedelsiant paleista atgal. Tokiu atveju, kai sportininkas atsisako to ir įmeta žuvį į tinklelį, be išankstinio sprendimo, sveriant jo didžiausia žuvis turi būti pasverta atskirai ir pažymėta sportininko kortelėje. Po svarstymo nusprendžia ar įskaityti tą žuvį į bendrą svorį ar ne. Jeigu žuvis bus neįskaitoma sportininkas gaus geltoną kortelę.
Fotografams ir operatoriams leidžiama užeiti į neutralias zonas (jeigu tokios yra) su teisėjų ir šalia esančių sportininkų sutikimu. Kita vertus jiems draudžiama peržengti liniją kuri yra 2 m. atstumu už sportininko. Esant situacijai, kai nėra neutralios zonos, fotografai ir operatoriai gavę sportininko ir teisėjo leidimą gali būti prie išorinio baro perimetro, tačiau  negali peržengti linijos esančios 2 m. už sportininko.
21. Sportininkai gali įžengti į savo zonas tik po pirmojo signalo. Po šio signalo jie gali pradėti ruoštis savo įrankius, matuotis gylį, išbandyti savo sistemas, ruoštis jaukus ir įleisti į vandenį tinklelius žuvims laikyti. Šiam pasiruošimui jie turi 60 - 120 minučių.
Antras signalas - pagrindinio, sunkiojo jaukinimo pradžia. Šiam jaukinimui skiriama 10 min. Pagrindinio jaukinimo rutuliai gali būti formuojami tik įėjus į sektorių ir po jaukų ir masalų patikrinimo. Šie rutuliai gali būti formuojami tik rankomis be kitų daiktų pagalbos.
Jaukinimas leidžiamas, rankomis metant rutulius į vandenį, šaudant laidyne valdoma abiem rankomis, ir jaukinant kaušeliu pritvirtintu prie meškerės. Jaukas paruoštas ir metamas į vandenį turi būti be papildomų priemonių, tokių kaip jaukinimo kojinės, nekenkiantys gamtai konteineriai. Jaukinant kaušeliu arba matuojant gylį negali būti naudojama ilgesnė meškerė nei naudojama žvejybai. Tuo metu, kai jaukinama kaušeliu, virš vandens negali būti daugiau jokios meškerės. Tokiam jaukinimo būdui yra draudžiama naudoti papildomą meškerę. Kaušelis, kuris yra nuolatos pritvirtintas ant meškerės galo yra leidžiamas kaip precedentas.
Trečias signalas - varžybų pradžią po kurio leidžiamas tik lengvas jaukinimas (šiuo terminu teigiama, kad jauku rutuliai gali būti daromi tik viena ranka, nespaudžiant niekur (į kibiro kraštą ar pan.)) Jaukui naudojant suklijuotas musės lervas taikoma išimtis: jos pasemiamos su viena ranka, o suspausti rutuliuką jau galima su abiem rankomis. Jauko rutulius lengvajam jaukinimui draudžiama ruošti prieš prasidedant varžyboms.
Ketvirtas signalas skelbia, kad iki varžybų pabaigos liko 5 minutės.
Penktas signalas skelbia varžybų pabaigą ir po šio signalo pagautos žuvys neįskaičiuojamos, išskyrus atvejį kai ši žuvis jau ištraukta iš vandens signalo metu.
Garsiniai signalai turi būti trumpi, ir signalo paskelbimu laikoma jo pradžia.
22. Visa pagauta žuvis privalo būti laikoma tinklelyje gyva, tol kol atvyksta svėrimo komanda.
SVĖRIMAS
23. Tara kurioje sveriama žuvis privalo turėti angas, per kurias išbėgtų vanduo.
Svoris matuojamas gramais.
Kai pagaunamos labai mažos žuvys (mailius ir planktonas) ir svarstyklės jas sveriant rodo 0g., skaičiuojamas žuvų kiekis vienetais ir rezultatų lentelėje toks rezultatas eina iškarto po tų sportininkų kurie pagavo nors 1g žuvies.
24. Iki atvykstant svėrimo komandai, tinkleliai su žuvimi privalo būti laikomi visą laiką vandenyje. Žmogus kuris sveria žuvį privalo su žuvimi elgtis labai atsargiai, kad jos nesužalotų. Žuvys atgal į vandenį privalo būti paleidžiamos su dideliu atsargumu (nebent kitaip numato vietinės taisyklės).
25. Varžybų dalyvis privalo būti savo vietoje vykstant anksčiau minėtoms operacijoms, tam kad pats pasitvirtintų savo laimikio svorį ir pasirašytų varžybų protokole. Jokie skundai ar priekaištai nepriimami, po to kai pasibaigia svėrimo procesas, žuvis paleidžiama atgal į vandenį ir pagautos žuvies kiekis patvirtinamas parašu.
26. Visi skundai nesusiję su rezultatais, privalo būti pateikti ne vėliau kaip 1 valandai po varžybų pabaigos. Skundai gali būti pateikiami žodžiu, bet kiek įmanoma greičiau patvirtinami raštu.
Skundai dėl rezultatų turi būti pateikiami, ne vėliau kaip 30 minučių po oficialaus rezultatų paskelbimo. Rezultatų paskelbimo laikas rašomas ant oficialių rezultatų protokolo.
Apie visus pažeidimus ir pastebėjimus turi būti informuojamas varžybų vyr. teisėjas, kuris vienintelis turi teisę imtis sankcijų arba inicijuoti diskvalifikaciją. Sportininkas, kuris yra tam tikrų sankcijų objektas, turi būti nedelsiant apie tai informuotas.
27. Taisyklės, kurios yra patvirtintos Žvejų klubo „Elektrėnų Tritonas“ prezidento turi būti puikiai žinomos visiems varžybų dalyviams.
28. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
a)  Skaičiuojama suma taškų, kurią surenka sportininkai gaudantys visuose sektoriuose.Jei du sportininkai pagauna vienodą svorį žuvies, tokiu atveju abu sportininkai gauna vidurkį taškų iš tų kokias vietas turėtų užimti sektoriuje. Pvz: Nr. 1: du sportininkai kurie galėtų užimti 5 – ąją vietą gauna (5+6):2=5,5 taško; Nr.2: trys sportininkai pagauna vienodą kiekį žuvies ir kaunasi dėl 8 vietos, tai jie surenka (8+9+10):3=9 taškus kiekvienas.
TAISYKLĖS AUDROS METU
29. a – Perkūnija prieš arba pasiruošimo metu
Sportininkams yra draudžiama įeiti į sektorių ar ruošti savo įrangą. Signalas reiškia įėjimo į sektorių atidėjimą arba įrangos ruošimosi nutraukimą.
Jeigu oro sąlygos leidžia, telpant į laiko limitus, turas gali toliau vykti. Jeigu turas dėl nenumatytų priežasčių buvo nutrauktas (pvz. Perkūnija), sekcijos vadovas pripažįsta turą kaip įvykusį, jei turas vyko daugiau nei pusė numatyto varžyboms laiko (1,5h jaunimo ir veteranų, bei 2h vyrų varžybose).
b – Perkūnija varžybų metu
Varžybos nedelsiant sustabdomos (Garsiniu signalu tai skelbia teisėjai) po šio signalo visi dalyviai turi užimti priedangas. Jeigu oro sąlygos leidžia, varžybos gali būti tęsiamos; antrasis signalas reiškia, kad sportininkai gali grįžti į savo barus; trečiasis, skelbiamas po 5 minučių, reiškia kad galima tęsti žvejybą.
Turo trukmė gali būti sumažinta, jeigu varžybų programa, neleidžia toliau tęsti varžybų po 4 suplanuotų varžyboms valandų (šį sprendimą priima sekcijos vadovas).Spotrinės žūklės varžybų taisyklės parengtos vadovaujantis LSŽKL nustatytomis Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere varžybų taisyklėmis